Новини

Евро проект

В перода 2013-2015 г. Кабелнет кандидатства и реализира по оперативна програма “Равитие на конкурентноспособността на Българската икономика” проект “Въвеждане на система за софтуерно и хардуерно обурудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 ” Чрез тази програма дружеството закупи и внедри системи за управление на процесите от ново поколение чрез което повиши значително качеството и надеждността на услугите си за да задоволи всички изисквания на своите потребители.

 

proekt

EU

За връзка с нас

тел. за поддръжка: 082/83 20 20
офис: 082/87 20 20 
e-mail: office@cablenet.bg

social-facebook-box-blue-icon