Новини

Сертификат

През 2014 г. чрез оперативна програма “Равитие на конкурентноспособността на Българската икономика” КАБЕЛНЕТ ООД се сертифицира по стандарта ISO 9001:2008 което е признание в световен мащаб за високия професионализъм на работа на служителите и отговорнността към клиентите на дружеството.

Евро проект

8. Евро проект В перода 2013-2015 г. Кабелнет кандидатства и реализира по оперативна програма “Равитие на конкурентноспособността на Българската икономика” проект “Въвеждане на система за софтуерно и хардуерно обурудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 ” Чрез тази програма дружеството закупи и внедри системи за управление на процесите от ново поколение чрез което повиши значително качеството и надеждността на услугите си за да задоволи всички изисквания на своите потребители.