Политика за поверителност

Документи


1. Политика за защита на личните данни
2. Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители
3. Евро проект
4. Сертификат
5. Технически изисквания за интерфейсите в мрежата на Кабелнет ООД
6. Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги от Кабелнет ООД
7. Мерки за управление на трафика