Документи - Сертификат

През 2014 г. чрез оперативна програма “Равитие на конкурентноспособността на Българската икономика” КАБЕЛНЕТ ООД се сертифицира по стандарта ISO 9001:2008 което е признание в световен мащаб за високия професионализъм на работа на служителите и отговорнността към клиентите на дружеството.

Сертификат - виж като PDF